Résultats de la recherche: 8


 

1BAMS

3 Avis
Port de Pêche 3065 Sfax Port, SFAX
 
 • Chantiers navals

2CMR TUNISIE, CIE MEDITERRANEENNE DE REPARATION

3 Avis
7050 Menzel Bourguiba, BIZERTE
 
 • Chantiers navals

3EL FOLK

3 Avis
Avenue Ibn Khaldoun 5080 Teboulba, MONASTIR
 
 • Chantiers navals


4MECANAV

3 Avis
Nouveau Port de Pêche 3065 Sfax Port, SFAX
 
 • Chantiers navals
 • Constructions metalliques

5NAVAL POLY SERVICES

3 Avis
3065 Sfax Port, SFAX
 
 • Chantiers navals

6SACNA

3 Avis
Nouveau Port de Pêche 3065 Sfax Port, SFAX
 
 • Chantiers navals
 • Constructions metalliques


7SOSEMMAR

3 Avis
Nouveau Port de Pêche 3065 Sfax Port, SFAX
 
 • Chantiers navals

8STGI, SOCIETE TUNISIENNE G INDUSTRIE

3 Avis
Z. Franche 7050 Menzel Bourguiba, BIZERTE
 
 • Chantiers navals
 • Bateaux - entretien
 • Hivernage et nettoyage
 

Copyrights © 2020 Ween.tn.   All rights reserved.